Spørsmålet stilles av Jan Kristoffersen, tidligere ambulansearbeider i Hitra kommune, som i slutten av april holdt førstehjelpskurs  for folk i turistnæringen og de jobber med tilreisende på Hitra.

Jan Pettersen i Hitra Turistservice forteller at førstehjelpskurset er i regi dem og Explore Hitra. Sistnevnte er en gruppe lokale turistoperatører som sammen jobber for å bidra til en videre utvikling av Hitra som reisemål.

I tillegg til de elleve nye guidene som i disse dager læres opp på Hitra, deltok også ansatte ved Kafe Sjøsprøyt og Kystmuseet på Hurtigbåtterminalen på førstehjelpskurset.

Registerer hjertestartere

Det har den siste tiden vært en del fokus på førstehjelp ved at det har blitt opprettet et nasjonalt register for alle landets hjertestartere, hvor man i eventuelle krisesituasjoner kan få en oversikt over hvor de finnes.

- Ved Hurtigbåtterminalen på Sandstad hvor det ferdes mange, har vi en hjertestarter, forteller Jan Pettersen.

- Det er viktig at de som har tilhold i bygget kan betjene hjertestarteren. I tillegg arrangerer vi dette førstehjelpskurs for å trygge folk. De får en innføring i hva de skal foreta seg dersom kritiske situasjoner oppstår.

Våge og prøve

Det to timer lange kurset hadde hovedvekt på hjerte- og lungeredning.

De lærevillige deltakerne gjennomgikk mulige scenario som kan oppstå med kursleder Kristoffersen.

- Fordi folk ikke kan førstehjelp er de gjerne redde for å prøve, men gjennom dette kurset ufarliggjør vi det og lærer bort grunnleggende førstehjelp. Vi ser etter ulike tegn og bakgrunnen for hvorfor ulike symptomer oppstår for eksempel ved hjerneblødning og hjertestans.  Gangen i hva som bør gjøres, hvor man ringer for å få hjelp og hva man kan foreta seg før eventuell hjelp kommer til stedet. Vi skal også se nærmere på brannskader, fortalte Kristoffersen.

Bedre rustet

Øyriket kommer til å bli flittig besøkt i tiden som kommer. De nye Hitraguidene forteller de kan guide de besøkende på kinesisk, norsk, engelsk, italiensk, spansk, polsk og russisk. Og i så måte er de i gode hender.