Nær 300 kunder ble uten strøm da 20 nettstasjoner falt ut i området Melandsjøen i 13.20-tiden.

Nå har montører fra Trønderenergi funnet strømbruddet. Det forteller Trønderenergi 14.35.

- Det har vært et fasebrudd(strømkabel som har røket)på 22 kV-linja forbi Hestnes. Det er folk på stedet, og de har koblet om slik at deet nå er 92 kunder uten strøm. De jobber nå med å jorde, sikre og trekke kabel. Det kan ta litt tid, men de jobber effektivt når de setter i gang, forteller Tore Wuttudal, kommunikasjonsrådgiver i Trønderenergi.