Neste uke vedtar Hitra kommunestyre veinavn for Fillanområdet. En navnekomite leverte for god tid siden sine forslag, og forslagene har vært innom språkrådet for gjennomgang. Et av prinsippene man har valgt å følge er å unngå å kalle opp veien etter personer.

Dette prinsippet har Hitra Høyre vært sterkt uenig i, og tidligere har Olaus Selvåg stått fram i lokalavisa med sine forslag til veinavn der man nettopp hedrer personer som har hatt stor betydning i hittersamfunnet.

Da formannskapet i siste møte behandlet saken, fremmet Dag Willmann (H) endringsforslag:

a. Skolegata endres til Rolf Fjeldværs gate.

b. Sentrumsgata endres til Brødrene Grøntvedts gate.

c. Torget endres til Emil Herjes plass.

I tillegg fremmet han forslag til veinavn i andre grender på Hitra:

a. Veien gjennom Melandsjø endres til Madam Parelius gate.

b. Veien gjennom Kvenvær endres til Martin Skaarens gate.

c. Veien gjennom Hestvika endres til Arne Ratchjes gate.

Men Willmann fikk ikke oppslutning om sine forslag. De fire andre representantene stemte for navnene fra veinavnkomiteen.

Dermed tyder mye på at flertallet i kommunestyret også ender opp med å stemme for at veiene ikke skal kalles opp etter historiske personer.