Med utenlandsk bakgrunn, flyttet Gabriela Lukassen til Norge og Frøya for noen år siden. Nå har hun merket seg diskusjonene om hvorvidt norskfødte barn av asylsøkere skal få lov til å bli boende i landet eller ikke. Det fikk henne til å skrive dette brevet til statsministeren, som lokalavisa har fått lov til å gjengi:

SPØRSMÅL TIL STATSMINISTEREN FRA EN MAMMA SOM SKAL FEIRE JUL I NORGE:

Mens vi alle gleder oss til en del dager med høytidelighet, helst i lag med våre kjære, lurer jeg på hvorfor våre barn er utvalgt til å få være her i Norge, som er like gamle og like mye innvandrere med like rare navn, som de barna som nå til jul hører at de skal bli utvist av landet.

Vi flyttet til Norge på grunn av luksusproblemer: vi ville ha mer natur for vårt barn og våre barna som etterhvert ble født i Norge. Vi trengte ikke å flytte bort fra trusler, fra krig, fra døden. Vi skulle overleve allikevel. Og da er spørsmålet mitt:

HVA har vi gjort bedre slik at ingen stiller spørsmål om vi kanskje kunne være illegale?

HVEM bestemmer hvilket menneske er illegalt til å begynne med?

HVORFOR får EU priser for  fred: Handler fred mer om økonomi enn om humanitet?

HVORFOR ønsker Norge å gi help i TV aksjoner som handler om menneskens rettigheter verden over, men la være å ta ansvar for de som faktisk bor i Norge?

HVORFOR er det viktigere at folk fra naboland få komme og hjelpe til på arbeidsmarkedet, mens utmyke tilflytere som vil gjøre hva som helst, uansett om de er overkvalifiserte, ikke får lov.

Gi meg gjerne svar slik at jeg kan gjøre noe for å hjelpe at slikt ikke skjer igjen.

Slik at alle familier som er nødt til å flytte fra katastrofer, krig, konflikter ikke blir lurt ved å flytte til Norge med tanken at de skal bli tatt vare på.

Jeg har det vondt på vegne av foreldre som må oppleve dette og jeg vil si til dem at denne måte å bli behandlet på ikke er en norsk måte: det er en ufredelig måte.

Alfred Nobel skulle har hatt en dårlig jul om han hadde levd ennå.

Gabriëla Lukassen

7 år i Norge

3 barn: 10, 7, 5 år"