-Ungdomskolen har en del spesielle utfordringer for neste skoleår, og dette erdet jobbet intenst med den siste tida. Jeg har selv vært i møter medskoleledelsen. Rådmannen har nå tatt en avgjørelse: for å avhjelpe situasjonentilføres skolen ett og ett halvt lærerårsverk, forteller rådmann Ole HenrikFjørstad I Frøya kommune.

Kommunensmodell for ressursfordeling til skolen tilsier at Sistranda skole skulleplanlagt med 36.3 årsverk kommende år. Nå får de ett og ett halv årsverk mer.  Menrådmannen legger klare føringer for hvordan de nye lærerkreftene skal brukes.

- Skal ikke be politikerne om ekstrapenger

Denye lærerressursene skal i første rekke brukes til å få tredeling i åttendeklasse i basisfagene norsk, engelsk og matematikk. Videre skal man også ha merdeling i niendeplasse, pluss å forsterke en spesialpedagogisk ressurs.

RådmannOle Henrik Fjørstad poengterer at dette er en administrativ avgjørelse, og atdet derfor ikke er snakk om å gå til politikerne og be om ekstra penger.Ressursene skal hentes gjennom omdisponeringer innen oppvekstsektoren.

På jakt etter lærere

RektorSissel Skoran er svært tilfreds med rådmannens avgjørelse.

-Selvsagt er jeg fornøyd. Dette betyr at vi kan senke skuldrene litt. Det blirtil beste for elevene, ved at vi får bedre mulighet til å følge opp denenkelte, sier Sissel Skoran.

Nåblir jobben å skaffe de ekstra lærerne. Skoran forteller at man noen uker førskoleslutt hadde lærerkabalen klar, men at det etter den tid har skjedd tingsom gjør at man nå  mangler trelærere (inkludert den nye tildelingen).

-Det blir ei utfordring å skaffe lærerne, men vi må bare brette opp ermene, sierhun.

Neppe naustprosjekt fra skolestart

Sistranda jobber også med å re-etablere naustprosjektet.Dette var et prosjekt der teoritrøtte elever, eller elever med spesiellinteresse i retning av maritime fag, fikk muligheten til å jobbe med båt ogfiskeri-relaterte oppgaver i deler av skoletida.

Prosjektet har ligget nede de siste årene, men i vinterble det bestemt at man i samarbeid med videregående skole, fiskarlag med flere,skulle få naustprosjektet opp igjen.

- Det jobber vi med fortsatt. Men det har kommet litt i bakleksa iforhold til de andre utfordringene vi har hatt. Jeg kan vel si såpass at detneppe er oppe og går til skolestart. Men jeg håper vi skal ha det på plass iløpet av høsten. Det vil være veldig positivt for mange av våre elever, sierSissel Skoran, rektor ved Sistranda skole.