Framveksten av laksenæringen er et industrieventyr. I dag er havbruk motoren i Norges største eksportnæring som er basert på fornybare ressurser.

- Det hele startet i Trøndelag for 40 år siden, og fortsatt kan landsdelen skilte med noen av de dyktigste og mest innovative laksebedriftene i landet. Men vi kan bli enda bedre, sier regionsjef Jon Arne Grøttum i FHL.

- Sjømat er en global handelsvare og konkurransen er hard. I dag er det ikke nok å være best i klassen – hele klassen må dra i samme retning, understreker han.

Et sentralt tema på årssamlingen i Trondheim 13. og 14. februar er hvordan kunnskapsinstitusjonene, forvaltning, regelverk og ulike aktører kan bidra til å løfte matproduksjonen et skritt videre i årene som kommer.

Norge har verdens største fiskefôrprodusenter, og nå skal det bygges ny fabrikk i Trøndelag. Hvordan påvirker det mulighetene? Kunnskapshovedstaden Trondheim sitter på bred kunnskap både gjennom utdanningsinstitusjonene og kompetansearbeidsplassene i næringslivet. Hvordan kan de bidra? Hvordan kan vi disponere arealene langs kysten enda bedre til beste for framtidsrettet distriktsutvikling og økt matproduksjon? Er politikerne med på laget?, vil havbruksnæringen spørre på årssamlingen som innledes av leder av arbeidsutvalget i midtnorsk havbrukslag, Stig Nidar Selvåg.