Fra torsdag 7. februar starter Frøya bibliotek opp med språkkafé. Tilbudet er spesielt rettet mot arbeidsinnvandrere og andre som kan litt norsk og som ønsker å bli enda litt flinkere.

- Dette er et tilbud for dem som allerede behersker norsk på de grunnleggende nivåene, og som vil studere mer på egenhånd sammen med andre. Og med støtte av norskspråklige frivillige, forteller biblioteksjef Gunhild Riiber ved Frøya bibliotek.

Biblioteket har kjøpt inn teori og arbeidsbøker i norsk grammatikk, og låner ut det som trengs av språkkurs. Språkkafe for minoritesspråklige” skal holdes på torsdager, når biblioteket har langåpent utover kvelden.

Biblioteket har foreløpig kjøpt inn 13 eksemplarer av teoriboka ”Norsk grammatikk for andrespråklige”.

- BIblioteket har ti arbeidsbøker som hører til denne teoriboken tilgjengelig for kjøp til kostpris av den enkelte. Vi har to eksemplarer til utlån. Alt annet som er tilgjengelig gjennom biblioteket av norskkurs, er også gratis til utlån, selvfølgelig. Vi har en god del variert materiell tilgjengelig på hylla hos oss, og vi fjernlåner annet aktuelt materiale, forteller Riiber.

Frivilligsentralen stiller med frivillige som skal veilede og støtte, og også ansatte i biblioteket vil være tilstede under språkkafeen.