Etter lange forhandlinger ble formannskapspolitikerne enige om en omforent budsjettinnstilling til kommunestyret.

Behov for å bedre resultatet på de nasjonale prøvene var blant temaene som ble diskutert, og driftsutgiftene til grunnskolen, som Arvid Hammernes(V) påpekte hadde gått ned med 7 millioner i perioden 2006 til 2011.

- Er det noe vi kan gjøre i budsjettet for å bedre skolen, som har fått dårlige resultater på de nasjonale prøvene før, men som fikk enda dårligere resultater denne gangen, sa Hammernes den første dagen i formannskapets budsjettforhandling.

I formannskapets innstilling til kommunestyret, går formannskapet inn for å heve resultatene.

- Vi ble enige om at avgangselevene i grunnskolen skal ha grunnskolepoeng minst tilsvarende landsgjennomsnittet innen utgangen av 2015. Der må vi jobbe for å finne tiltak som kan bedre resultatene. Det skal vi diskutere videre i den kommende skoledebatten, der vi forhåpentligvis kommer frem til flere tiltak og målsetninger, sier opposisjonsleder Arvid Hammernes (V).