Foreløpig er det ingen hurtigbåter i verden som går på hydrogen. Men nå har SINTEF sammen med konsulentselskapet Greensight funnet ut at det er mulig å bruke hydrogendrevne hurtigbåter på sambandet Kystekspressen innen få år, og dermed bytte ut forurensende dieseldrift.

Det var Trøndelag fylkeskommune som ga SINTEF i oppdrag å finne ut om det er teknisk, økonomisk og praktisk mulig å bruke hydrogen som drivstoff på hurtigbåtsambandet Trondheim – Brekstad – Kristiansund. Det skriver gemini.no.

Hydrogenet blir omdannet til strøm gjennom en brenselscelle, som driver en elektrisk motor. Dersom hydrogenet er produsert av fornybar energi, vil hurtigbåten kunne gå fra å være den største kilden til klimagasser fra kollektivtransport i fylket, til å bli en båttransport med null utslipp.

Det er mulig å produsere hydrogen ved hurtigbåtkaia, der vann blir spaltet til hydrogen og oksygen ved hjelp av elektrisitet. I følge rapporten er Sandstad det eneste anløpsstedet et slikt produksjonsutstyr og lagertanker kan plasseres.

Alternativt kan hydrogen produsert av naturgass ved Tjeldbergodden fraktes til Trondheim og Kristiansund og fylles på båtene via en dispenser.

Mulige hydrogenleverandører kan også være planlagte hydrogenfabrikker i Bjugn og på Smøla, som skal lage hydrogen basert på vann og elektrisitet, i følge gemini.no.

SINTEF og Greensight har beregnet at hydrogendrift vil bli omlag 25 prosent dyrere enn dieseldrift.