Angelvik har fått ny jobb - venter på avgjørelse i Karantenenemnda