Av: Syver Lie Rønningen

Bil på taket i elva etter ruskjøring

foto
Alle nødetater var på stedet. Foto: Tom Skare