Fra denne uka og fram til 9. desember er det sveitsiske luftforsvaret på besøk ved Ørland hovedflystasjon for 13. året på rad.

- De skal blant annet utføre nattflyvning fram til kl. 23:00 hver kveld, men med redusert aktivitet i helgene. Flyvningen vil foregå ut fra Ørland hovedflystasjon nedover til Dovre og Lillehammer-regionen og ut mot kysten, melder Forsvaret.

Samtidig skal Forsvaret gjennomføre øvelse Flotex Silver 2011 i Nordland og Trøndelag i perioden 18. - 30. november. Dette er en maritim øvelse som vil involvere både land-, luft- og sjøstyrker.

Øvelse Flotex Silver er den største maritime øvelsen i år og involverer store deler av Sjøforsvarets enheter. I tillegg deltar fartøy fra Nederland og Danmark.  På landsiden utgjør Hans Majestet Kongens Garde hovedstyrken. På luftsiden deltar norske jagerfly, maritime patruljefly og helikoptre. I tillegg vil også fly fra Sverige, Tyskland og Sveits ta del i øvelsen.

Hensikten med øvelsen er – i tillegg til de rene maritime øvingsmomentene -  å trene forflytning og innsetting av land- og amfibiestyrker i kystnære områder.

Øvelsen starter i Bodø fredag 18. november med en kort plankonferanse. Det vil deretter være øvingsvirksomhet både i havområdene utenfor Nordland og i kystnære strøk de neste to ukene, med avslutning utenfor kysten av Trøndelag.

Totalt vil ca 2500 mannskaper og befal delta på øvelsene, hvorav landstyrkene utgjør ca 1000.

I perioden 19 – 21 november vil det nederlandske amfibieskipet  HNLMS Rotterdam drive forberedende øvelser til landgangsoperasjoner  i Salten, med aktivitet også med mindre fartøyer og helikoptre i nærheten av Bodø.

Samtidig vil øvelse Flotex Silver foregå i uke 46, 47 og 48. Spesielt i Ørland/Bjugn-området vil det være mye helikopteraktivitet, også på natterstid. I tillegg vil det være stor militær aktivitet med mange militære kjæretøyer på veiene i de nevnte områder.