Avisa Sør-Trøndelag forteller at stor trafikk av norske og utenlandske trailere, med til dels uerfarne sjåfører, variert topografi med store variasjoner i vær og føreforhold, samt en riksveg som på langt nær holder den standard som kreves i 2007, er kombinasjonen som førte til problemer på riksveg 714 allerede første natta snø og slaps la seg på Våvatnet.

– Men det største problemet er trafikanter som møter vinterføre på sommerdekk. Vi kan ikke garantere sommerveger i oktober, sier Olav Gjønnes, som er bas ved avdelinga til Mesta på Fannrem til avisa ST.

Han mener at 714 er den desidert verste i hele regionen når det gjelder problemer med framkommelighet. Spesielt når det gjelder rene trafikkuhell uten alvorlige personskader, som skaper problemer med framkommelighet.

I følge avisa ST har Mesta denne vinteren overtatt vedlikeholdet av hele den totale strekningen, helt fram til krysset på Gjølme. Gjønnes sier at vegvesenet er innforstått med at det kan bli aktuelt med akutt utrykning, for å strø, salte, brøyte eller høvle.

– Vi har stor fokus på 714. Når det gjelder eventuelle ekstra midler er det foreløpig knyttet til Hitrapakken, som omfatter Snillfjord, Hemne, Hitra og Frøya. Det er da også i vanskelige stigninger i Snillfjord at problemene som oftest oppstår, sier Olav Gjønnes til avisa Sør-Trøndelag.