Bedre vær, mer folk og en rekke aktiviteter. Blant annet "hønskjit-bingo"