Konserten i kirka på Sandstad sist lørdag, het «Lat no soli skine» Og skinne gjorde det, både bokstavelig talt fra sola inn gjennom vinduene, og ikke mindre av Frode Fjellheim og Viggja Voices.

Iblant kan man oppleve at utøvere av musikk kler hverandre så godt at de later til å gå opp i en organisk enhet. Slik var det med komponist/musiker og sangensemblet på denne konserten.

Vi vet allikevel godt at de skinner og glitrer hver for seg. Frode Fjellheim, som er sørsame, har holdt på i mange år med sin samiske og samiskinspirerte musikkstil og har høstet stor anerkjennelse og mange priser for sitt omfattende arbeid. At hans komposisjon Vuelie var åpningsmelodi i Disney-filmen Frozen, sier litt om hvilket nivå han befinner seg på.

Ung gruppe

Viggja Voices er ei ganske ung gruppe, stiftet i februar 2015, men allerede samme høst vant de vokalgruppeklassen i NM for kor. Det låt som om de er både skolerte og rutinerte sangere hver for seg, og sammen er de gull.

Stemmen er det vareste og vakreste instrumentet vi mennesker har å spille på, og det er en nytelse når stemmer klinger så godt sammen som disse gjorde. Balansen mellom stemmene var god, og det ga en ekstra dimensjon til musikkopplevelsen at utøverne kommuniserte så fint med hverandre gjennom kroppsspråk og ansiktsuttrykk.

Skjønnhet og harmoni

Hvordan beskrive musikk? Det er jo ganske umulig, men jeg velger ut ord som: skjønnhet, harmoni, suggesjon, sjel og håper at det gir litt mening for de som ikke fikk med seg denne konserten.

Stemninga var satt fra åpnings-melodien Vuelie. Fra da av var det bare å overgi seg og ta imot. Konserten besto av 15 enkeltnummer, men ble opplevd som et hele. Godt var det med klappepauser; det er en fin skikk vi har for å få gi noe tilbake.

«Hvor var du da Frode Fjellheim joiket Sandstad kirke?»

Setninga blir kanskje ikke stående som et uttrykk for ettertiden, men uforglemmelig var det da Fjellheim reiste seg fra sin plass bak synthen, og på stående fot joiket kirka for oss. En joik er en skildring av en opplevelse. Den opplevelsen formidlet han meget godt og fikk varm applaus for det spontane innslaget.

Vakker og virkningsfull

Det er ikke enkelt å temme lyden i et kirkerom, men lydteknikeren mestret utfordringa svært godt. Lysbruken var vakker og virkningsfull, med bevisst bruk av de flotte fargene i det samiske flagget.

Kjolene til de kvinnelige sangerne og slipsene til gutta, gjenspeilte de samme fargene.

Ferden gjennom Frode Fjellheims musikalske univers, strålende støttet av Viggja Voices, var som en sjelelig reise i et mangefasettert og vakkert landskap.