Dette er elevene ved Hitra Framhaldsskole i skoleråret 1962/63.

Bildet er utlånt av Helga Hammer.