HF Trond Hammervik

- Fergeturen klokka 17.30 må opprettholdes. Tar de bort den, blir det veldig dyrt for Atb, på grunn av reisegarantien om at ingen biler skal måtte stå igjen over natta på Dyrøya. Tar de bort fergeturen, kan det bety mange ekstraturer med «Frovær», sier Arnstein Antonsen.

Det er andre gang Frøya trafikkråd møtes for å gå gjennom, og gir sin uttalelse til sommerrutene for øyrekka. Den første gangen hadde rådet noen innspill til endringer, og man vurderte det til at man uansett ville få sommerruter for ferge og kombibåt som både fastboende, feriefolk og næringliv kunne leve med.

Men med henvisning til pålegg om å spare penger, kom det sist uke et nytt ruteforslag fra Atb, der ruteproduksjonen var tatt ned gjennom fjerning av en god del båt/ fergeavganger. Ny høringsfrist er satt til 20. februar.

- Vanskelig å skjønne tabellene

Trafikkrådet har tre valgte representanter fra øyrekka: Edvin Paulsen (Sula), Arnstein Antonsen (Mausund) og Sverre Haarstad (Sørburøya). Normalt ledes rådet av ordfører Berit Flåmo, men i hennes fravær ledes det denne dagen av teknisk sjef Andreas Kvingedal. Helge Borgen er kalt inn som representant for den politiske ledelsen i kommunen. Borgen er åpen på at han må overlate til karene fra øyrekka å finlese rutene.

- Jeg tror selv mange som bor i øyrekka kan ha vanskelig med å skjønne alle disse tabellene. For meg som utenforstående er det veldig vanskelig. Jeg er ikke sikker på at det er mulig å gjøre dem noe enklere, men jeg er veldig glad for at vi har dere karene her, som virkelig kan og skjønner dette, sier Borgen.

Og representanetene fra øyrekka har finlest både rutene og endringsforslagene. Man starter på mandagsruta, og jobber seg gjennom uka med forslag på hva som kan tas bort, hva som må beholdes, og hvordan man kan gjøre endringer som både er besparende og mer etter de reisendes behov.

Aksepterer at turer fjernes

- At de tar bort 9.30-avgangen fra Sørburøya på mandag er greit, sier Sverre Haarstad.

Som talsmann for folket i Froan har han også tidligere foreslått at man kan ta bort turer. Med det nye rutetilbudet etter at kombibåten «Frovær» kom i drift, fikk froværingene langt flere avganger enn før. Men mange av disse kom på tidspunkter når folk ikke reiser.. Samtidig opplevde man at de viktigste reisebehovene ikke var ivaretatt. Ett eksempel var da Atb bestemte seg for å kunne busskorrespondansen på Dyrøya, slik at folk mistet muligheten til å ta dagstur til og fra kommunesenteret.

I forslaget som de nå skal ta stilling til, er kveldsbåten ut til Froan på søndagskvelden tatt bort. Denne mener hele trafikkrådet det er viktig å beholde.

- Folk må få komme seg heim til Froan på søndagskvelden, sier Haarstad.

Unødige tomturer mellom Sula og Mausund

Arnstein Antonsen jobber som maskinist ombord i «Frovær», og kjenner dermed ruteproduksjonen i øyrekka særs godt. Han kommer med flere innspill til hvordan man bedre kan utnytte de to båtene som går. Ved å endre tidpunkt for avganger, kan man redusere «åpningstida» for trafikken, noe som trafikkselskapet vil spare på. Et tema som også har vært opp i flere møter i trafikkrådet, er å få kombibåten til å overta anløp som ferga har i Bogøyvær. Videre mener utvalget at det er bortkastet at bilferga skal gå flere «tomturer» mellom Sula og Mausund. Og utvalget mener sommerturene til Halten kan knappes inn i begge ender av sommeren.

- Vi skal ta vare på de fastboende og næringslivet på øyene der det bor folk. Hvis man hadde fulgt vedtaket om at haltenruta skal gå i skoleferien, og ikke tre fulle måneder, så hadde man spart 18 avganger med «Frovær», sier Antonsen.

Etter at hele ukas rutetabeller er gjennomgått, har trafikkutvalget tatt bort og lagt til, og formulert ei liste over forslag til endringer som sendes over til Atb. Samtidig gjentar de kravet om at Sularuta, direktebåttilbudet mellom Trondheim og øyrekka på sommers tid, blir gjenninnført.

- Vi har hjulpet Atb med å forenkle puslespillet litt. Så gjenstår det å se om de følger rådene, sier Edvin Paulsen.

- Vi kommer med forslag som vil krympe åpningstida. Uten at vi har gjort regnestykket, tror jeg at det vil finansiere det andre som vi ber om, sier Arnstein Antonsen.

Edvin Paulsen, Arnstein Antonsen og Sverre Haarstad har gitt sitt råd til Atb. Foto: Picasa, <137><137>