Reguleringsplan for Valen boligfelt ble godkjent i fjor. I planen er det satt av et område for ti naust. Nå har tiltakshaver Kristin Reppe Storø søkt om at det skal tillates at naustområdet får en blandet funksjon, der det også kan bygges rorbuer med mulighet for overnatting.

Administrasjonen tolker rorbuer som fritidboliger i sjøkanten, og ønsker ikke at det skal tillates en slik endring. Men et enstemmig forvaltningsutvalg gir dispensasjon til en slik blandet funksjon i området.