- Lerøy Midt ønsker å bidra til  "Krafttak mot kreft i øyregionen" og gir sine ansatte muligheten til å påvirke summen som skal gies, forteller  Wenke Jobotn, personalsjef i Lerøy Midt.

Slår sammen med allerede pågående aktivitet

- I Lerøy Midt har vi tenkt; hva er det alle ansatte i Lerøy Midt kan gjøre, for å påvirke hvor mye som skal gies fra bedriften vår. Vi har allerede en pågående aktivitet som går ut på å nå Bergen-Kirkenes på 40 dager, og der registerer man antallet kilometer de trener. Så vi slår sammen denne aktiviteten opp mot "Krafttaket mot kreft", sier Jobotn.

Allerede 12-13 000 km

Lerøy Midt gir 50 øre per kilometer de ansatte trener ut mars måned, til "krafttak mot kreft" sier Jobotn.

- Vi ønsker å få med alle ansatte. De kan gå, løpe, sykle og jogge.  Vi har også en egen tabell som omregner svømming og styrketrening i antall kilometer.

Så langt er det 12 000-13 000 km som er trent og disse kilometerne taes med i den endelige summen som skal gies til "Krafttaket mot kreft" forklarer Wenke.

Fra Møre til Namsos

Hva slags sum kan dette bli til slutt?

- Vi vet ikke, derfor er vi veldig spente vi også. Det er interessant og spennende at våre ansatte påvirker summen, vi håper alle blir med og bidrar på sitt vis i forhold til antall kilometer.

Lerøy Midt strekker seg fra Møre i sør til Namsos i nord, og til sammen har ikke Jobotn oversikt over hvor mange som blir med, men fra og med mandag 16. mars og til og med 31. mars kommer alle Lerøy Midts anlegg til å registrere kilometerne de trener.

Forslaget har blitt godt mottatt blant de ansatte.

- De synes dette er veldig positivt og mellomlederne våre er allerede engasjerte.

Vinn-vinn situasjon

For Lerøy Midt er dette en vinn-vinn situasjon, sier personalsjefen.

- Vi ønsker å bidra, for dette er en sak som alle har kjennskap til.

- Dette gir dessuten alle en ekstra motivasjon til å trene. Det blir en fin aktivitet for hele firmaet, det bidrar til samhold, også kan vi ta det som en opptrening til Hitraløpet, som mange av oss bruker å være med på, smiler Jobotn.

4212.05.13731

Det er opprettet et lokalt innsamlingsnummer felles for Hitra og Frøya hvor bedrifter og privatpersoner kan betale inn sitt støttebeløp. Kontoen er åpen gjennom hele mars. (Etterpå vil banken summere beløpene som er kommet inn fra de to øyene og finne ut om Frøya eller Hitra ga mest.)

Kontonummeret er 4212.05.13731

Merk gjerne innbetalingen med navn/kommune.

Linjeleder Lena Dromnes og produksjonsdirektør Frode Arntsen hos Lerøy. Arkivfoto: Rune Eian