- I fjor hadde vi 57 utrykninger totalt og det er omtrentlig på gjennomsnittet som har vært rundt 55-65 de siste årene, sier vara-brannsjef på Hitra Per-Arne Willman.

Willmann forteller at brannvesenet bidrar mer ved trafikkulykker. 12 ganger rykket de ut i fjor.

- Når man skal løfte personer fra ulykker er det ofte tungt. Da må vi hjelpe til. At vi kan utøve hjertekompresjon, ser vi stadig mer nytte av også.

- Glemmer mat i panna

En tredjedel av uttrykkingene i fjor var såkalt unødig utrykninger. Dette kan være automatiske brannalarmer som går av eller folk som har vært uoppmerksom.

- Mange av disse var eldre personer som hadde steiket seg noe mat i panna, men ikke hadde fulgt godt nok med på middagen. Så vi håper folk blir litt ekstra oppmerksomme framover, forteller vara-brannsjefen på Hitra.

Artikkelen fortsetter under bildet

[M]

- Blitt flere folk her

På Frøya er det også mange likhetstegn i forhold til utrykninger på Hitra. Fra 2007 var det kun en unødvendig utrykning, mens tallet har steget til 19 i 2014. Det samme som på Hitra.

Totalt har antall utrykninger steget en del i fjor i forhold til før. 56 i 2013 til 69 i 2014. I 2007 var det kun 20 utrykninger totalt.

- Utrykningstallene har steget jevnt de siste årene. Det kommer nok av at vi er blitt flere personer som bor her ute. Ellers er det slike automatiske brannalarmer på nye bygg og eldreboliger som sørger for en del unødvendige utrykninger. Stort sett er det uhell som utløser dem, men det er viktig at de sjekkes uansett om det ikke er en reell brann, forklarer varabrannsjef på Frøya, Johan Pettersen.

Nylig gikk en slik alarm av på Salmar.

- Vi kjempebra hjelp under storbrannen

Ellers sørget naturlig nok den stor brannen på Frøya i fjor for en økning i gress/lyngbrannkategorien. Fra å ha ligget på tre branner de fire årene før i 2014, steg tallet til åtte i fjor.

- Vi fikk kjempebra hjelp av både publikum, andre etater og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Generelt sett samarbeider vi tettere med politi og ambulanser nå, som gjør at vi kommuniserer mer. Dette vil bare bli bedre med det nye nødnettet som kommer på plass i år, mener Pettersen.

Det var også flere mindre branner i fjor enn tidligere.

- Vi hadde også syv utrykninger i kategorien andre branner, som er flere mindre branner av ulik art. Det kan være grilling i forbudssesongen blant annet.

Artikkelen fortsetter under bildet

[M]

- Får ny brannbil

Varabrannsjefen forteller at mye at utstyret de har skal byttes ut.

- Vi får blant annet en helt ny brannbil, så det gleder vi oss mye til, avslutter Pettersen.