Dette var synet som møtte de som skulle på juletrefesten i Sletta kirke søndag ettermiddag. Konteineren i utkanten av parkeringsplassen nedenfor kirka så ut til å være overfylt, og mange hadde satt søppelposer ved siden av kontaineren, eller slengt avfallsposene oppå den.

En av lokalavisas lesere sendte oss et bilde av hvordan det så ut, men kunne også fortelle at søppelkontaineren slett ikke var full.

- Den var fylt opp i forkant, men bakerst var det ganskje god plass. Her har de som har kommet med søpla si tatt det for gitt at det var fullt når de har åpnet de fremste lukene. Hadde de tatt seg bryet med å se i de neste lukene, hadde de fått plass for søppelet sitt, sier tipseren oppgitt.

I forbindelse med overgangen til nytt år har søppel-hentedagen i området blitt forskjøvet, slik at de som bor i kretsen fikk tre uker mellom hver henting ved årsskiftet. Kanskje er det noe av årsaken til at det er "levert" ekstra mye avfall til konteineren ved kirka. Men om de som oppsøkte den store søppelbeholderen hadde sett etter, så hadde det vært mulig og fått avfallet inn i den, og ikke utenfor slik som nå.

Naboene til stedet håper Hamos kommer vinden og kråkene i forkjøpet og tømmer den, slik at ikke all søpla blir spredt i området.