Forfatter og Aftenposten-journalist Asbjørn Bakke jobber med en biografi om Erik Bye.

Han etterlyser en spesiell historie om den gamle kjempen - som skulle ha skjedd på Frøya.

- Terje Hals som hadde mye med Bye å gjøre gjennom redningsselskapet i Kristiansund fortalte om en gang Erik Bye var så rasende for at den gamle brygga på Frøya skulle rives og gi plass til et oppdrettsanlegg.

Nå ønsker Bakke å komme i kontakt med noen som kjenner til historien.

- Er det noen som husker dette, altså at en gammel brygge skulle rives? I følge Hals er brygga der fortsatt. Og er det noen som vet om Erik Bye var på Frøya ved noen anledning? Kanskje i forbindelse med hundreårsmarkeringa for Titran-ulykken, spør Bakke.