Det er i år 30 år siden Frøya sykehjem ble tatt i bruk. Det avløste da det gamle alders- og sykehjemmet som også lå på Hammarvika. Nybygget som ble tatt i bruk i 1985, kom etter mange års lokaliseringsstrid som splittet frøyasamfunnet, og gjorde at merkesteinen mellom Nord-Frøya og Sør-Frøya ble satt opp på nytt etter at kommunene hadde vært slått sammen siden 1964.

[M]

Onsdag 25. februar feirer sykehjemmet sine 30 år, og da håper sykehjemsledelsen at så mange som mulig av de som har hatt hjemmet som sin arbeidsplass, kommer på kaffe, kaker og mimring.

- Vi har ikke oversikt over alle som har jobba her i løpet av disse årene, men det er mange. Så vi går bare ut med en åpen invitasjon, og håper vi kan nå de fleste, sier virksomhetsleder Mattis Aune.

Har jobba i alle tredve år

Selv om det er mange ansatte som har kommet og gått i løpet av en tredveårsperioder, er det også flere som har hatt sykehjemmet som sin arbeidsplass gjennom alle disse årene.

- Vi har ni stykker som var med på flyttinga fra det gamle sykehjemmet, som er her ennå, forteller Aune.

Sissel Røssing har jobba på sykehjemmet i alle de tredve årene.

- Hadde det ikke vært en så god arbeidsplass, så hadde jeg ikke vært her i tredve år. Da hadde jeg funnet meg noe annet, sier hun

- Nå regner jeg med at jeg blir her til jeg en dag glemmer å gå heim, og da får jeg vel plass her videre, fleiper hun.

Gleder seg til å treffe gamle kollegaer

Karin Johansen har arbeidet nesten like lenge på hjemmet.

- Jeg var innom og hadde noen vakter på det gamle hjemmet. Her starta jeg vel opp ett år etter at det stod ferdig.

- Siden det har jeg jobba her på den samme etasjen. Jeg kommer vel til å gå igjen her, sier hun.

Begge veteranene gleder seg til jubileet, og håper at dette blir en dag der de treffer igjen mange gamle kollegaer.

- Det er jo en del som har flytta fra Frøya, og som jeg håper dukker opp, og ser til oss sliterne som er her fortsatt. Det er en del historie å mimre om, sier Sissel Røssing.

Jubileet starter med festmiddag hvor hovedutvalg, rådmann, ordfører og en del spesielt inviterte er med. Og så blir det kaffe, kaker og underholdning for nåværende og tidligere ansatte.