TrønderEnergi møter Frøya-politikerne. Følg møtet direkte her fra kl. 10