Formannskapet diskuterte Guri Kunna og bråket rundt  omorganiseringen av studiespesialiseringen, etter forespørsel fra Tom Skare (Frp).

I følge protokollen forlot Sigbjørn Glørstad (Ap) møtet under diskusjonen, fordi han er assisterende rektor ved Guri Kunna.

- Det ble orientert om prosessen og de mange angrep, spesielt mot rektor, etter at det ble fattet vedtak som er i tråd med avklaringer og mandat fra skoleeier og skoleutvalget. I denne saken må det settes fokus på de menneskelige aspekter – skolens leder og andre medarbeidere som opplever det hele som svært tøft, usaklig og urimelig. Formannskapet er omforent om å være i beredskap, står det i protokollen.