Coop Hamarvik SA har kjøpt et 22 mål stort område på Hammervolden på Hammarvika og planlegger å bygge et nytt senter med både dagligvarebutikk og byggevarer.

- Coop Hamarvik SA har hatt en jevn og god vekst i omsetningen de siste årene. Dette gjelder ikke minst butikkene på Hammarvika, og for å kunne videreføre denne utviklingen planlegges det å etablere nye og større butikker. Hvilke konsepter som blir benyttet er ennå ikke klart, men det skal bygges for framtiden, forteller daglig leder Audun Klev.

De nye butikkene blir ifølge Klev liggende rett nord for den gamle presteboligen. Coop Hamarvik SA oppgir at den nye eiendommen er på 22.000 kvadratmeter og at bygningsmassen vil bli på vel 4 500 kvadratmeter.

- Det blir romslige parkeringsforhold, og personbiler og tungtrafikk blir godt skilt fra hverandre, sier Klev.

Hva som vil skje med dagens butikkområde på Hamarvik er ennå uklart.

- Det er et attraktivt boområde, og et konsept med flere boenheter er svært aktuelt, sier Klev.