Egil jr. AS og HitraMat AS har gått sammen og stiftet Kystsourcing AS.