Det er ikke langt mellom Kråkvåg og Sistranda, men enkelte juleforskjeller er det likevel