Teknologisk framskritt har gitt kraftig nedgang i antall feilstikk