2 av 3 AP-ordførere i Norge, dvs. 100 ordførere, har skrevet under på et opprop mot tvangssammenslåing av kommuner.

Utspillet fra ordførerne kommer i forkant av at Regjeringens presenterer prinsippene for den såkalte kommunereformen. Oppropet har samlet svært bred støtte fra alle deler av landet. Ordførerne krever blant annet at Arbeiderpartiet står fast ved at frivillighet skal være hovedregelen i kommunestruktur-debatten.

Oppropet som er sendt til Arbeiderpartiets ledelse på Stortinget og partiet sentralt, tar for seg flere av de varslede forslagene fra Regjeringen.

15 – 20 000 innbygger

Regjeringens såkalte «ekspertutvalg» foreslår at kommunene skal ha et innbyggertall på 15 – 20 000 innbyggere. Ordførerne mener dette er å begynne i helt feil ende.

- Diskusjonen om sammenslåing må starte ute i kommunene for å sikre lokal forankring, heter det.

Ordførerne sier at det i Norge ikke er spesielt små kommuner. Innbyggerundersøkelser viser også at innbyggerne er mest fornøyd med tjenestene i små kommuner.

I Sør-Trøndelag er de disse ordførerne som har skrevet under oppropet:

Are Hilstad, Meldal - Ole L. Haugen, Hitra - Arnfinn Astad, Bjugn - Terje Granmo, Malvik - Hans Vintervold, Røros - Erling Lenvik, Midtre Gauldal - Inga Balstad, Selbu - Ola Røtvedt, Oppdal og  Berit Flåmo, Frøya