Oppvekstkomiteen legger saken om midlertidig ved Barman oppvekstsenter ut til høring fra  23. januar.

Oppvekstsjef Kjell Roar Sæther foreslår to alternative strukturer for oppvekstsenteret i perioden 2014-2015.

Alternativ én foreslår at dagens grunnskoleopplæring, med 1.-5. trinn ved Barman, og 6.-10. trinn videreføres til 2015.

Alternativ to foreslår at Barman oppvekstsenter blir 1.-4. skole, og at elever på 5.-10. trinn i Barman krets går på Fillan skole.

I følge rådmannen er det klasserom nok til hele mellomtrinnet ved Barman skole, men det er ikke store nok spesialrom til faget kunst og håndverk. Og klasserommet for mat og helse trenger oppgradering for å tilfredstille kravene fra mattilsynet. Ved Fillan skole er det spesialrom som dekker behovet for disse elevene i dag.