Hurtigbåtterminalen for den nye ruten Fillan - Brekstad - Trondheim som skal bygges i Vikan-Nord i Fillan er bestilt og skal være ferdig til til de nye hurtigbåtene settes i rute i mars.

Hitra kommune har sendt et brev til fylkeskommunen der de ber om refusjon for 50 prosent av de sju millioner kroner det vil koste å bygge den nye hurtigbåtterminalen i Fillan.

Kommunen viser til at fylkestinget har gjort vedtak på at fylkeskommunen skal dekke halvparten av finansieringskostnadene og at det er oppnådd en omforent avtale om det.

Kan bli mindre enn 50 prosent

Men i et svar til kommunen skriver fylkeskommunen at  det er gjort vedtak på at fylkeskommunen bare dekker opp til 50 prosent ved oppgradering eller nybygg.

- Hva det faktiske tilskuddet blir, er det opp til fylkesutvalget å gjøre, basert på tilgjengelig midler og anslåtte totale kostnader for tilsvarende tiltak i hele fylket. Rissa kommune fikk i fylkestinget 21.januar i år bevilget et tilskudd tilsvarende 40 prosent av totale investeringskostnader for nytt kaianlegg i Hasselvika. Vi vil legge frem sak for fylkesutvalget 4.mars hvor de bes vedta et tilskuddsbeløp til ny terminal på Fillan, skriver fylkeskommunens saksbehandler.