- Jeg hadde først litt betenkeligheter med å stille opp på dette. Vi er jo ikke i disse posisjonene fordi vi er kvinner, men i kraft av at vi har et lederskap å tilby, sier Berit Flåmo i det vi setter oss ned rundt bordet på Næringens hus.

Berit Flåmo har vært frøyaordfører i to år. For omlag to måneder siden startet Svanhild Mosebakken som rådmann i kommunen, og samtidig var Oddrun Englund på plass som ny daglig leder for Frøya næringsforum.

Tre menn i de samme posisjonene, som det er på Hitra og i mange andre kommuner, ville neppe vært noe å skrive om. Annet enn for å påvise at det fortsatt er mennene som styrer.

Første kvinne på 24. plass

Og ser man seg rundt på Frøya, er det fortsatt slik at menn styrer. Særlig i det private næringsliv. På listene lokalavisa Hitra-Frøya nylig presenterte over de største bedriftene i øyregionen,  må vi helt ned på 24. plass på lista for Frøya for å finne et selskap med kvinnelig leder: Ervik Laks og ørret ledes av Synnøve Grinnen Ervik.

- Ja, vi ser at det fortsatt er slik i næringslivet. Kvinner havner oftere i mellomleder-stillinger, sier Oddrun Englund.

- Men hvis vi går til handelstanden, så ser vi jo at det er mange kvinnelige butikkdrivere her på Frøya, poengterer Berit Flåmo.

Mange kvinnelige gründere

De tre kvinnene tror det fortsatt er en vei å gå før det er like naturlig å møte kvinner som menn i lederposisjoner. Men de mener også at det har skjedd mye positivt den veien.

- I jobben i Siva har jeg reist en del rundt og møtt mange gründere. I flere kommuner er de kvinnelige gründerne i flertall, forteller Oddrun Englund.

Rådmann Svanhild Mosebakken har bakgrunn fra IKT.

- Da jeg fikk min første lederjobb innen IKT i 88-89, og vi var på samlinger i bransjen, var jeg ofte alene som kvinnelig leder. Men det har jo kommet flere til etter hvert, sier hun.

Har opplevd hersketeknikker

Berit Flåmo ble Frøyas første kvinnelige ordfører i 2011. Elleve år før dette ble hun Frøyas første kvinnelige rådmann. Hun mener det har skjedd mye på disse årene når det gjelder holdninger til kvinnelige ledere.

- Jeg har absolutt opplevd hersketeknikker fra en del mannfolk opp gjennom tida. Og det henger igjen noe, fortsatt. Jeg tror nok det er viktig at vi har kvinnenettverk, der vi kan dele erfaringer og støtte opp hverandre, sier Flåmo.

Merker ingen motstand

Frøya kommune har etter hvert fått mange kvinnelige ledere. Og den nye rådmannen sier hun ikke merker noen motstand i kommuneorgansiasjonen på grunn av at hun er kvinne.

- Men jeg vil tro at den jobben som er gjort tidligere, har ryddet vei, sier Svanhild Mosebakken.

Men de tre kvinnen ser at det er nødvendig å bakke opp kvinner som ønsker å satse på en karriere.

- Jeg vet det er mange dyktige unge kvinner i frøyasamfunnet, som kan sikre mot lederposisjoner i næringslivet og ellers. Da håper jeg vi som har disse posisjonene i dag, kan være rollemodeller, sier Berit Flåmo.