Ordfører Berit Flåmo orienterte i dag kommunestyret kort om et møte tidligere i uka, der Fylkesmannens folk orienterte ordførerne både om statlige signaler til kommunens økonomiske overføringer og de varslede endringene i norsk kommunestruktur.

- Det blir noen utfordringer for oss framover. Jeg har derfor bedt rådmannen om å få utover økonomikonsulenten fra Fylkesmannen nå på tirsdag. Både for en gjennomgang av økonomi og når det gjelder kommende kommunestruktur, sa Flåmo under orienteringsrunden sin.

Frøya-ordføreren mener vi her lokalt snarlig må ta stilling til hvordan man vil forholde seg til signalene fra regjeringspartiene.

- Det er en tøff tidsplan det legges opp til. I løpet av 2016 vil vi se den nye strukturen i landet vårt. Det ble under møtet med Fylkesmannen spurt om valget neste år, og svaret er at det vil bli et vanlig valt. Men kanskje har vi ikke så mange ordførere i 2019. Det er litt utydelige signaler som kommer om hvordan vi skal følge opp dette. Men vi i lokaldemokratiet går en spennende tid i møte. Vi må planlegge et opplegg for hvordan vi utover høsten skal forholde oss, og må støtte oss både på KS og Fylkesmannen, sa Flåmo i dag.