Siktede, som er en utenlandsk kvinne bosatt på Frøya, forklarte i Fosen tingrett  at hun var på fest. Det var meningen at hun skulle kjøre bil senere, og hun drakk derfor ikke under festen. Utover kvelden ble hun tørst, og drakk derfor kort tid før midnatt i følge henne selv et halvt glass utenlandsk øl. Like etter la hun ut på kjøretur. Etter få minutter ble hun stanset av politiet.  Den påfølgende blodprøven avslørte et promilleinnhold på 0,55.

Tiltalte forkarte at hun på dette tidspunktet var ny i Norge, og følgelig ikke var kjent med norske promilleregler.

I skjerpende retning la retten vekt på at kjøring med bil med promille medfører stor risiko for skade . I formildende retning la retten vekt på at hun avga en uforbeholden tilståelse.

Dommen i Fosen tingrett ble fastsatt til 14 dagers betinget fengsel samt en bot på 18.000 kroner. Videre får hun ikke kjøre bil de kommende 13 månedene.

Kvinnen vedtok dommen på stedet.