Arbeidet med miljøgata gjennom Sistranda er godt i gang. KN Entreprenør har oppdraget med å bygge om veien gjennom sentrum til et trafikksikrere områdene med blant annet hele åtte fartshumper. Etableringen av en slik miljøgate var et krav fra Statens vegvesen for at det skulle tillates bygging av kultur- og kompetansesenter på motsatt side av veien for den øvrige sentrumsbebyggelsen på Sistranda.

Les også: Så humpete blir Sistranda

I løpet av de nærmeste ukene vil fylkesveibiten mellom krysset til herredshuset og bort forbi avkjørselen til idrettshallen bli stengt. Trafikken legges da i en smal trase der det nå er gravd ut for gang- og sykkelvei.

- Entreprenøren skal da grave ut og skifte ut all massen der veien går i dag, forteller Andreas Kvingedal, teknisk sjef i Frøya kommune.

- Det blir 30-grense og vikepliktregulering med skilt for en av retningene. Jeg ønsker lysregulering, men det gikk ikke vegvesenet med på, da de mente det var en for kort strekning til det, forteller han.

Samtidig med opparbeidelsen av miljøgata, skal også KN entreprenør ferdigstille siste del av uteområdene til Sistranda skole. Mellom skolen og gangveien skal det etableres et parklignende anlegg. Entreprenøren skal også legge ned fundamentene til gangbrua som skal strekke seg over veien fra skolen til kultur- og kompetansesenteret.

Når entreprenøren er ferdig med området mellom skolen og det kommende kultur- og kompetansesenteret, jobber de seg sørover. Først skal strekningen foran Gåsøbygget og hotellet tas, og til sist strekningen helt til Maxtrim. Hele prosjektet skal være ferdig innen 17. mai neste år. Det er satt som et såkalt rekkefølgekrav fra vegvesenet at miljøgata må være ferdig innen kultur- og kompetansesenteret åpner.