- Det meste er ferdigstilt og klart før den offisielle åpningen av senteret. Plenen er sådd, asfalten og beplantningen er på plass. Til og med sandvolleyballbanen er prøvd ut, forteller Pål Terje Bekken, avdelings- og fagleder ved Frøya videregående skole.

"Kulturpark"

- Det er grønt areal, parkanlegg, sittemuligheter og en kultursti på sørvestre siden av bygget, forteller Pål Terje Bekken.

Tre-fire ulike kunstskulpturer i betong, utforma av to unge kunstnere, Veronica Rigt og Inger Margrethe Hove Laustsen blir etter hvert å se i parken.

I de opprinnelige planene, var det tegnet inn et utendørs konsertareal.

- Det er ikke lagt opp spesielt til konsertareal i de nyeste planene, men området utenfor senteret kan sikkert brukes til utekonserter når været tillater det, sier Pål Terje Bekken.

Spesiallevert sand fra Danmark

Det er lagt til rette for fysisk aktivitet utenfor kultur- og kompetansesenteret. I parken ligger det blant annet en sandvolleyballbane og basketbane.

- Sanden på volleyballbanen, er spesiallevert fra Danmark, forteller Pål Terje Bekken.

- Det har blitt veldig fint, synes Angelica Jørandsen, Amalie Valvåg, Jørgen Angelvik og Stian Skaget, elever ved Frøya videregående skole.

Særlig sandvolleyballbanen og basketbanen har blitt mye brukt forteller ungdommene.

- I skolesammenheng har vi brukt banene under bli-kjent dag, men de brukes mye etter skoletid, sier Amalie Valvåg.

- Nå går det mot høst og vinter, men banene blir nok enda mer brukt i tiden fremover, tror Angelica Jørandsen.

Sterk sjøtilknytning

- Utformingen av senteret og den videregående skolen har vært et team-arbeid, hvor landskapsarkitekt, arkitekt og ingeniører har jobbet sammen, forteller firmaet Løvetanna Landskap.

- Kulturhuset har ei unik tomt, ned mot sjøen, og en flott utsikt mot fjorden. Kongstanken var å knytte skolen og anlegget uvanlig sterkt mot sjøen, ved å lage en ny holme ut i fjorden, med bygninger og anlegg for fiskerifag, med ei bru fra skolen og ut til den. Etter hvert som prosjektet har utvikla seg, har holmen blitt erstatta med et landbasert anlegg med molo og brygge. Dette er også ei sterk sjøtilknytning, noe som vi syns er flott, sier Løvetanna Landskap.

- Byggingen av moloen og brygga er utsatt til 2015, forteller Bekken ved den videregående skolen, som ellers er godt fornøyde med den nye skolen og området rundt.