TrønderEnergi tar over drifta av enda et vindkraftanlegg