Kommunestyret vedtok navnekomiteens innstilling til veinavn for området Barmfjorden og omegn.

Steinar Eriksen har vært lokal representant for området.

Ville ha andre veinavn

Det var to innspill til høringen av veinavnene.

Tommy Wassæther ønsker at det blir brukt Vassætra og ikke Vassæter, og at veien deles i to mellom de to gårdsbrukene i nord.

Veinavnkomiteen tok ikke navneønsket til følget, men tok hensyn til ønsket om deling av veien mellom gårdsbrukene.

Frode Reppe v/Vikansfisk, ønsket at Øyaveien skal hete Vikanveien. Men etter som den allerede er brukt, ønsker han at veien skal hete Honnesveien, da Honnes var hovedbruket i området fra gammelt av.

Navnekomiteen tok ikke navneønsket til følge, etter som innspillet kom etter fristen. Og komiteen står for at veien skal hete Øyaveien, fordi gården som veien ender i heter Øya.