Skigruppa i Sandstad idrettslag har kjørt opp flotte skispor på gammelveien mellom trafostasjonen ved Lakselva og over til Akset.

Det meldes om fine forhold, men der det er mye vegetasjon, kan det i enkelte partier være lite snø.

Det er også kjørt noen runder i lysløypa på Sandstad. Også her er det greie forhold, selv om en og annen grastust stikker fram. Lyset står her på fra kl. 15 til ca 23.00.

Skigruppa nevner at det i disse "grusdonerings-tider", også er behov for oppgrusing av store deler av lysløypetraseen.