- Det er en veldig god nyhet at det nå blir en vindkraftutbygging i Trøndelag, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Statkraft varslet i en pressemelding i dag tidlig at selskapet, sammen med TrønderEnergi og et konsortium ledet av Credit Suisse, har besluttet å bygge ut landbasert vindkraft på Fosen, Snillfjord og Hitra i Trøndelag.

- Dette vil bli Europas største landbaserte vindkraftanlegg og er et av de absolutt største industriprosjektene i fastlands-Norge. Prosjektet vil være et betydelig løft for satsingen på ny fornybar energi i Norge, sier Mæland.

Etter at det i oktober 2015 ble klart at aktørene i samarbeid med Statnett ville gjøre en vurdering av mulighetene for å sette sammen en ny prosjektsammensetning med bedre lønnsomhet, ble det i dag klart at Statkraft, TrønderEnergi og et konsortium ledet av Credit Suisse har blitt enige om å bygge ut vindkraft på Fosen, Snillfjord og Hitra i Trøndelag.

I den endelige avtalen mellom aktørene fremkommer det at Statkraft vil ha en eierandel på 52,1 prosent, TrønderEnergi en eierandel på 7,9 prosent og konsortiet ledet av Credit Suisse en eierandel på 40 prosent. Totalt legges det opp til at det vil bli bygd ut 1000 MW og det vil også utløses betydelige investeringer i sentralnettet.

- Som eiere i Statkraft er vi blant annet opptatt av at Statkraft bidrar til en lønnsom og ansvarlig forvaltning av norske naturressurser og av utvikling av norsk kompetanse innenfor fornybar energi. Det er derfor gledelig at Statkraft står i spissen for en lønnsom utbygging av prosjektet, sier Mæland.

Byggestart for prosjektet vil være i andre kvartal 2016 og prosjektet vil være ferdig utbygd i 2020. Forventet årlig produksjon er om lag 3,4 TWh