Da rammene for nybygg og renovering ved Fillan barnehage ble vedtatt av kommunestyret i fjor høst, ble det rabalder etter forsinkelser og allerede dyrere utbygging. I rådmannens innstilling og formannskapets vedtak sto det at man bevilger en foreløpig økonomisk ramme på 32,9 millioner kroner. Etter forslag fra ordføreren stemte hele kommunestyret for å stryke ordet "foreløpig" nettopp for å tette muligheten for at administrasjonen skal komme tilbake å be om enda mer penger.

Redd for at rammen var foreløpig

- Det har blir mer regelen enn unntaket at de første kostnadsberegninger sprekker gang etter gang. Og når det etter forrige kommunestyrevedtak velges et konsept som sannsynligvis fordyrer enda mer, da syns jeg det er beklagelig, sa Haugen (Ap).

- Jeg oppfattet at vi har hatt veldig god dialog med betjeninga i barnehagen og at vi gikk derfra med en oppfatning om at vi skulle bygge et modulbygg i all sin enkelhet, som var bra nok. Nå står vi her med ingen tilbud på modulbygg. Jeg er i likhet med ordfører redd for at ramma derfor er foreløpig, sa Willmann og la til at Høyre tidligere hadde ytret ønske om at kommunen burde ta kontakt med privat utbygger av barnehage.

Trenger mer penger igjen

Nå viser det seg at de fikk rett. I et ekstraordinært formannskapsmøte onsdag, spør rådmannen om å få øke rammen for å renovere Fillan barnehage ytterligere med 12,3 millioner kroner.

Det som står igjen er renovering av det eksisterende bygget, parkeringsplass, opparbeiding av uteområder, og inventar til begge byggene. Disse prosjektene vil i følge rådmannen koste til sammen 17.1 millioner kroner.

Til nå er det drøyt 4.8 millioner kroner som står ubrukt i prosjektet, etter en forventet kostnad på 28.1 millioner kroner for bygging av nybygget. Med bruk av disse pengene vil behovet for å fullføre de resterende delprosjektene bli 12.3 millioner kroner.

Prosjektet er tenkt finansiert med 9.84 millioner kroner i lån, og 2.46 millioner kroner i momskompensasjon.

- Skal være ferdig 1.august

Nyvalgt leder av oppvekstkomiteen, Sigbjørn Glørstad (Ap), sa i fjor høst at han personlig vil følge ferdigstillelsen av barnehagen tett.

- Saken om Fillan barnehage har versert lenge. Men nå kreves det handling, nå må det skje noe. Som leder av oppvekstkomiteen skal jeg følge byggingen av hus med 3 avdelinger tett, og det skal være ferdig 1.8 (2016). Det er absolutt nødvendig med de barnetallene vi har, sa Glørstad.