I nært partnerskap med de to serviceselskapene Frøy Akvaservice og KB Dykk utvikler Anteo AS et nytt, sanntidsbasert arbeidsverktøy for servicefolk og oppdrettere. Nå legger Innovasjon Norge 2,1 millioner kroner på bordet for å støtte utviklingsprosjektet.

Med Anteo ResourcePlanner (ARP) satser Rørvik-bedriften på å utvikle et helt nytt informasjons- og rapporteringssystem for arbeidsdykkere, servicefolk og alle andre som leverer spesialiserte tjenester til havbruksnæringen.

- Målet med ARP er å legge til rette for effektivt og sømløst samspill mellom serviceselskap og kunde. Med enkel tilgang til sanntidsinformasjon blir det mye enklere for både serviceselskapene og deres kunder å drive effektiv ressursplanlegging, sier Svein Vegard Volden, prosjektleder i Anteo AS.

- Nyskapende prosjekt med stort potensial

Frøya-baserte Frøya Akvaservice, som jo opererer flere typer fartøy i tjeneste for havbruksselskapene, er partner i utviklingsprosjektet, som også er støttet av miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge. IN la nylig 2,1 millioner kroner på bordet for å støtte utviklingen av systemet.

– Dette er et nyskapende prosjekt med stort potensial. Vi ser at det er mye å hente i bedre koordinering av aktiviteter og fartøy. I tillegg til å være gunstig for kostnader og effektivitet, har prosjektet en positiv miljøeffekt, sier Odd Arne Seljelid, finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge, i en pressemelding.

- Vi er svært takknemlige for midlene fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag, som har vist stor tro på prosjektet, og anerkjenner de positive ringvirkningene Anteo har for regionen og landet, sier Volden.

Christian Erichsen (styreleder, til venstre), Svein Vegard Volden, Sverre Marvik (daglig leder) og Terje Sæternes i Anteo AS utvikler nye tjenester for havbruksnæringa.

ARP inneholder ifølge leverandøren oppdatert informasjon om oppdrettslokaliteter og status for disse, sanntidskart over skip via Kystverket samt en komplett oversikt over et selskaps egen flåte, ressurser og arbeidsstatus.

- All informasjon leveres i sanntid. Systemet skal i tillegg integreres med eksisterende kvalitets- og servicesystemer, slik at alle krav til sporing og rapportering kan ivaretas via ett enkelt grensesnitt. Og, best av alt: Serviceselskapenes kunder, altså oppdretterne, kan gis en egen tilgang til systemet, forklarer Volden.

Ressursplanleggeren utvikles i samarbeid med KB Dykk AS og Frøy Akvaservice AS. I tillegg er Aqua Structures AS med på laget for å kvalitetssikre at innholdet i rapporteringene.

Flyt i hverdagen

– Vi har lenge sett behovet for et slikt system, så jeg er veldig glad for at Anteo tok kontakt med oss. Dette er en bransje i rask utvikling. Både utstyr og tjenester begynner å bli veldig avansert. En av de største fordelene med ARP er at det bidrar til å minimere reisetid. En kunde som har full oversikt over hvor servicekapasiteten befinner seg og hvilke tekniske ressurser båten har, kan enkelt koble denne informasjonen med egne behov, sier daglig leder i KB Dykk Ola Krystad i en pressemelding.

I tillegg til å vise de ulike servicebåtenes posisjon og arbeidsstatus, gir ARP oppdretterne informasjon om blant annet tilgjengelige dykkere og ROV-er, og kapasitet på alt annet av tekniske hjelpemidler som befinner seg om bord.

- Det er helt åpenbart at et slikt system vil gi en bedre flyt i arbeidshverdagen og større effektivitet i leveransene, sier Krystad.

950 50 030 Bjorn.Ronningen@hitra-froya.no