– Vi har tro på denne løsningen og vil ta den i bruk på lokaliteter fra

Namsen i nord og ned til Nordmøre, sier produksjonskoordinator Alf Jostein

Hakkebo i SalMar Farming i en pressemelding.

Avlusingsutstyr, som er levert av SkaMik, skal monteres på en eldre ferje.

Daglig leder Geir Skarstad i SkaMik sier i pressemeldingen at han er godt

fornøyd med kontrakten med SalMar Farming.

- SalMar er en meget seriøs aktør som vi verdsetter å kunne samarbeide

med. SalMar er et av de ledende selskapene og denne avtalen ser vi som

en anerkjennelse for hva vi står for og leverer, sier Skarstad.

Per i dag er det levert om lag 15 komplette maskiner for mekanisk

avlusing gjennom prosjekt- og salgspartner Moen Marin.