I dag (torsdag) klokka 10 møtes Frøya kommunestyre.

.

Møtet kan du følge direkte på web-tv her (ekstern lenke, Frøya kommune)

På sakskartet står blant annet kvalitetsløft innen helse og omsorg. Her legges det opp til debatt.

Andre punkter på lista er bl.a.:

-Helhetlig idrettspark - kjøpekontrakt

-Ny brannstasjon - søknad om tilleggsmidler for merverdiavgift

- Kulvert i blakstadvassdraget

- Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020

- 2-mannsbolig moa – kostnadsoverslag

- Lakseveien trinn 2

- Gnr 22 bnr 39 kjøp av eiendom på melkstaden

- Søknad om kjøp av sjøhustomt på sula

- Kommunerefomen 2016

- Bolig funksjonshemmede - sistranda

- Frøya storhall as - vann- og avløpsanlegg

-  Rullering av smittevernplan

- Søknad om fornyelse av salgsbevilling

- Søknad om salgsbevilling for alkohol coop mark