Denne uka startet innbyggerundersøkelsen som skal kartlegge trøndernes holdning til Trøndelagsutredningen og en mulig sammenslåing av trøndelagsfylkene.

Det er Norfakta som gjennomfører undersøkelsen, på oppdrag fra Opinion og de to  fylkeskommunene. Til sammen blir 2600 personer stilt 11 spørsmål.

Undersøkelsen avsluttes når det er innhentet et tilstrekkelig representativt utvalg svar, og er ventet å ta omtrent to uker.

Resultatene av undersøkelsen og den pågående brede høringen, med frist 5. februar, blir lagt frem for de to fylkestingene under en felles samling på Hell 2. mars. Da skal Nord- og Sør-Trøndelag holde sine fylkesting parallelt.

Les mer på trondelagsutredningen.no