Fylkespolitiker Sveinung Gundersen (Ap) setter sin lit til at en helsebuss fra øyregionen til sykehusene på Orkdal og i Trondheim kan bli en del av det helhetlige kollektivtilbudet.

Fra 2000 til 2013 hadde øyregionen et eget busstilbud knyttet til konsultasjoner ved sykehusene i Orkdal og Trondheim. Bussen tok vanlige passasjerer, men hadde eget servicepersonell som ga service ved av- og påstigninger, og den kjørte til døra på sykehusene. Trygdeetaten/ Helse Midt ga et årlig tilskudd til drifta.

Da Atb tok over ansvaret for bussen i 2013, ville ikke Helse Midt videreføre tilskuddet. Atb valgte å bare videreføre det ordinære busstilbudet, uten de ekstra servicefunksjonene som gjorde den til helsebussen. Etterhvert tok man også bort stoppen ved St. Olav Orkdal.

- På grensa til det uverdige

Fylkespolitiker Sveinung Gundersen (Ap) fra Frøya leverte nylig en interpellasjon til fylkesordføreren om dette tilbudet.

- Fra Åfjord og Røros går det en ren helsebuss. Det som skjedde med vårt tilbud var at det først ble gjort om til et helt vanlig busstilbud. Så ble det at den ikke engang går innom sykehuset. Nå må folk ta seg til sykehuset selv , om de går på krykker eller er skrøpelige. Folk som er veldig syke får taxi, men det er mange i gråsonen, og som skulle hatt det tilbudet som helsebussen ga. Jeg mener det er på grensa til det uverdige, sier Sveinung Gundersen.

Har ansvar for hele fylket

Gundersen peker på at fylkeskommunen gjør store satsninger, blant annet med ny videregående skole til 1,1 milliard, og satsing på superbuss i Trondheim. Han etterspør en rettferdig fordeleing av kollektivtilbudet i fylket.

- Vi får klare meldinger fra befolkningen om at tilbudet er for dårlig i distriktet. Og kontrastene blir veldig store når vi ser på satsningene som gjøres. Jeg vil påpeke at vi som fylkespolitikere har hele fylket som vårt ansvarsområde. Når det gjelder helsebuss-tilbudet så er dette et tilbud som er savnet, og som folk er opptatte av. Men gruppen som har stort behov for tilbudet, er kanskje de som ikke står på barrikadene, sier Gundersen.

Har ikke pengene

I sitt svar er fylkesordfører Tore O. Sandvik enig i at helseekspress-tilbudet var godt, men viser til at en reetablering av tilbudet vil medføre vesentlige ekstrakostnader for fylkeskommunnen, og ligge utenfor rammebetingelsene fra staten. Men han viser til den kommende sammenslåingen av trøndelagsfylkene, og behovet for en mer helhetlig organisering av de ulike samfunnsoppdragene. Han lover å jobbe for en bedre regional organisering, der man blant annet ser helse- og kollektivtrafikk i sammenheng.

Håper på bedre organisering av tilbudene

- Det var et svar omtrent som forventet. Det blir henvist til økonomi, og at fylket ikke har pengene som skal til. Men trøsten får være at det allerede er gjort en bestilling på å gjennomgå kollektivtilbudet i fylket, og med fylkesordførerens mål om å se på tilbudene i sammenheng, så er jeg betinget optimist på at vi kan få til et tilbud likt det vi hadde med helsebussen, sier Sveinung Gundersen.