Folkehelseundersøkelsen forteller at kun 37 prosent av Hitras befolkning er normalvektige, det vil si en BMI mellom 18,5 og 25.

- Det er bekymringsfullt

Overvekt- og fedmeproblematikk blant hitterværingene er ett av områdene assisterende rådmann Harald Hatle og leder i helse- og omsorgskomiteen Torfinn Stub ønsker å fokusere på etter at tallene fra folkehelseundersøkelsen nå ligger klare.

- Befolkningen i Hitra kommune har en gjennomsnittlig BMI på 27, som er marginalt høyere enn resten av landet samlet som har en snitt-BMI på 26. Likevel er det bekymrinsfullt at tilsammen 63 prosent av innbyggerne regnes som overvektige, forteller Hatle.

20 prosent lider av fedme

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) regnes en kroppsmasseindeks (BMI) på over 25 som overvekt. Begrepet ”fedme” bruker man først når BMI overskrider 30.

43 prosent av hitterværingene kategoriseres som overvektige, mens 20 prosent har en BMI over 30 og lider av fedme. Det er en høyere andel overvekt blant menn enn blant kvinner, mens andelen normalvektige er størst blant kvinner og personer under 30 år.

”Fat but Fit”

Fagleder for livsstil og folkehelse ved Treningsklinikken, Jonas Sjømæling, forteller at de ikke får henvist pasienter til klinikken primært på grunn av overvektsproblematikk, men at noen kilo ekstra kan være en del av et sammensatt bilde hos pasientene de tar inn.

- En BMI på 25 – 28 er ikke farlig i seg selv. På engelsk finnes et uttrykk som heter ”Fat but Fit”. Med det menes at det er langt bedre å ha noen kilo ekstra og være trent, enn å være slank og utrent. Men har man en BMI over 30 innebærer det åpenbart en helserisiko, presiserer Sjømæling.

Kan gi et uriktig bilde

BMI kan også gi et litt uriktig bilde av overvektstatistikken mener Sjømæling.

- BMI viser kun til forholdet mellom høyde og vekt. I et slikt regnestykke vil godt trente personer med stor muskelmasse komme ut som overvektige, uten å egentlig være det.

- Strukturelle feil i samfunnet

- Overvekt vitner om strukturelle feil i samfunnet. Det interessante hadde vært om man kunne gjenta denne folkehelseundersøkelsen om ti år for eksempel, for å danne et sammenligningsgrunnlag. Slik får man et bilde av situasjonen over tid, sier Sjømæling.

BMI er et forholdstall mellom en persons høyde og vekt og regnes ut slik: Vekt i kilo delt på høyde (i meter) ganger høyde, for eksempel: 75kg/(1,8 m X 1,8 m) = 23,14.

988 89 562 kirsti.marthine@hitra-froya.no