Det ble i april funnet ILA-virus(infeksiøs lakseanemi) på laks fra to av Salmars anlegg ved Ørnøya på Frøya. Anleggene ligger knapt åtte kilometer nord-vest for Salmars slakteri Innovamar.

I begynnelsen av mai ble det også funnet ILA-virus på laksen ved Marine Harvest sitt anlegg Grøttingsøya ved Bogøyvær.

Nå melder Veterinærinstituttet at det er en mulighet for at laksen i anleggene er smittet etter et utslipp av ILA-smittet blodvann fra Salmars slakteri Innovamar på Nordskaget, i juli i fjor.

- Det er utført sekvensanalyser av deler (segment 5 og segment 6) av ILA-viruset fra lokaliteten Ørnøya på Frøya. Sekvensanalysene viser at viruset  er av deletert, virulent variant og nært beslektet med ILA-virus som tidligere (desember 2014 og april 2015) er påvist på lokaliteter på Nordmøre, skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding.

- Det har vært utslipp av blodvann i forbindelse med slakting av fisk fra en av disse lokalitetene på Frøya. Andre smittekilder kan imidlertid ikke utelukkes, og Veterinærinstituttet arbeider sammen med Mattilsynet i det videre arbeidet med smittesporing. Vi vil også undersøke prøver fra den nærliggende lokaliteten Grøttingsøy hvor det nå  er mistanke om ILA, skriver Vetertinærinstituttet.

I følge instituttet har ILA-utbrudd  historisk ofte forekommet på denne tiden i Midt-Norge.  Det er derfor viktig at både fiskehelsetjenesten og næringsutøvere er oppmerksom på mulige kliniske tegn på ILA. Mattilsynet har pålagt  screening av lokaliteter i området.