Folk kjørte stort sett pent da politiet hadde laserkontroll i Ervika på Frøya.

- Der ble en bilfører ilagt forenklet forelegg, for å ha kjørt 66 kilometer i timen i 50-sonen, forteller lensmann Arild Sollie.